Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van de regeling Doventolk, namelijk in het leefdomein en in het werkdomein. De VNG heeft de afgelopen jaren de uitvoering daarvan georganiseerd
door het contracteren en financieren van aanbieders. Gemeenten hebben geen verantwoordelijkheid voor de doventolkregeling in het onderwijs.

De gebruikers van de tolkvoorzieningen (onderwijs, werk en leefdomein) hebben de afgelopen jaren aangedrongen op samenvoeging van de verschillende tolkregelingen en een centrale, landelijke uitvoering bepleit. Het Kabinet geeft gehoor aan die wens en heeft besloten de verschillende regelingen (en de uitvoering daarvan) samen te voegen tot één landelijke regeling.

Dat betekent dat de tolkvoorziening per 1 januari geen taak van gemeenten meer is. Omdat het opzetten van een centrale regeling en de besluitvorming daarover enige tijd in beslag neemt, is de VNG met het Rijk in overleg over een overgangsregeling voor 2018 (waarin de huidige tolkregeling van kracht blijft en ook in 2018 landelijk wordt uitgevoerd door www.to lkcontact.nl.  Vanaf 2019 zal de nieuwe landelijke regeling in werking treden.

Deze pagina is onderdeel van www.vng.nl/landelijkecoordinatiesociaaldomein

Missing media.