Landelijke Coördinatie Sociaal Domein

Namens alle gemeenten heeft de VNG raamcontracten opgesteld op het gebied van de Jeugdwet en Wmo 2015. Ook sloot de VNG overeenkomsten met landelijke voorzieningen, die de VNG in het sociaal domein namens alle gemeenten financiert. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze voorzieningen en de wijze van verantwoording aan gemeenten.  De actuele tarieven worden gestuurd naar de gemeentelijke contactpersonen. Mocht het bestand niet te vinden zijn, geef dan een seintje aan LC@VNG.nl en we sturen het nogmaals toe. Meer informatie


Uitnames gemeentefonds

Alle voorzieningen in het sociaal domein die de VNG namens gemeenten financiert, inclusief Programma's van Eisen.

Verantwoording aan gemeenten

Overzicht van onze ontwikkelgesprekken met landelijke aanbieders en de beleidsinformatie die we ontvangen.

Landelijke inkoop jeugdzorg

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken met landelijke aanbieders met een specialistische functie. Met wie zijn die afspraken en hoe werken ze?


Nieuwsbrieven

Lees hier de nieuwsbrieven die het Team Landelijke Coördinatie naar de gemeentelijke contactpersonen verzendt. Wilt u ze ook ontvangen? Mail dan naar lc@vng.nl

Contact

Wilt u meer weten over de landelijke inkoopafspraken, een raamovereenkomst of een landelijke voorziening? Neem gerust contact met ons op via lc@vng.nl  of bel 070-373 8393.

Zie ook