Met de Taskforce economisch herstel bundelen verschillende VNG-commissies en de netwerken van G4, G40, M50 en P10 hun krachten om bij te dragen aan een gezamenlijk herstelplan voor de economie. Dit is nodig omdat gemeenten in de frontlinie staan bij het realiseren van economisch herstel.


Position paper

Het economisch herstel na corona moet zich richten op het vormen van economisch aantrekkelijke regio’s met vitale stads- en dorpscentra als toekomstbestendige woon- en werklocaties. Daarvoor pleit de VNG-taskforce economisch herstel in het position paper 'Gemeenten: partner in economisch herstel en transitie'.

Voor de coronacrisis zagen gemeenten zich al verschillende uitdagingen staan, zoals leegstand in binnensteden en winkelcentra doordat consumenten steeds vaker online winkelen. Nu de crisis over zijn hoogtepunt heen is, is het nog duidelijker geworden dat partijen moeten toewerken naar een weerbare en toekomstbestendige economie. Gemeenten vragen het rijk om, samen met ons en onze partners in de regio, aan de slag te gaan met de opgaven voor een duurzaam economisch herstel van onze gemeenten en regio’s. 


Doelen

De Taskforce economisch herstel heeft 3 doelen:

  • de rol en belangen van gemeenten rond economisch herstel agenderen 
  • bestuurlijk deelnemen aan landelijke platforms zoals het Rijk-regio overleg economisch herstel en samenwerking met het IPO-herstelplan 
  • gemeenten ondersteunen in hun (groeiende) rol bij het herstel van de economie en behoud van werkgelegenheid

Thema's

De taskforce richt zich in eerste instantie op 3 thema’s die tot prioriteit zijn benoemd, namelijk:

  • human capital-beleid (arbeidsmarkt van de toekomst)
  • innovatie en het brede mkb 
  • vitale binnensteden en kernen 

De leden hebben daarnaast benadrukt dat economisch herstel toekomstbestendig moet zijn en dus ook moet bijdragen aan de transformaties die al op de gemeentelijke agenda stonden. 
 


Leden van de taskforce

 

 

gemeente

VNG-commissie

ambtenaar

voorzitter

Boaz Adank

Breda

EKEM

Simone Vincken

G4

vacature

 

EKEM

Stijn vd Walle

G40

Pieter Meekels

Sittard-Geleen

 

Denis Crompvoets

M50

Jan Goijaarts

Meierijstad

 

Rob Verpoort

P10

Theo Meskers

Hollands Kroon

 

Eric Caspers

RES

Jeroen Joon

Apeldoorn

 

Maaike Reijlink
Pieter Schavemaker

 

Wobine Buijs

Oss

Europa/Internationaal

Marionne van Dongen

 

René de Heer

Zwolle

Europa/Internationaal

Annet Horstman

 

Monique Esselbrugge

Nijmegen

Financiën

Ilse Nieskens

 

Bram Diepstraten

Velsen

Informatiesamenleving

Thijmen Röfekamp

 

Friso Douwstra

Leeuwarden

PSI

Oleg Boneschansker

 

Mariska ten Heuw

Hengelo

PSI

Birgit Koers

 

Marinus Biemans

Deurne

RWM

Wendela de Ridder

 

Otwin van Dijk

Oude IJsselstreek

ZJO

Rob Wellink
René Buiting
Caroline Vermaat

 

Deelnemers VNG-bureau

 

Albert Vermuë

Directeur Fysieke Leefomgeving

Marieke Hebbenaar

Programmaleider economisch herstel

Tjeerd Leistra

Secretaris Taskforce

Richard van Vliet

Lobby

Jeroen Engelsman

Communicatie


Betrokken VNG-commissies

De VNG-commissie Europa en Internationaal brengt de relatie in met het herstelbeleid en de financiering van de EU, en met de transities die vervat zijn in de wereldwijde duurzaamheidsagenda met de Global Goals. Naast deze commissie zijn ook de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM), de commissie Financiën, de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI), de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) en de comissiei Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) betrokken bij de taskforce.

Hieronder meer over de 3 thema's:

Human Capital Agenda

Met de coroncrisis verandert de economie ingrijpend, en daarmee ook de arbeidsmarkt. In sommige beroepsgroepen ontstaan overschotten, in andere beroepsgroepen ontstaan tekorten. Maar ook bestaande banen veranderen. Dit vraagt om een betere samenwerking en afstemming tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheden (triple helix), zowel nu in de crisisaanpak, als structureel.

Werknemers moeten zich kunnen blijven ontwikkelen om in te spelen op veranderingen in de economie. COVID-19 betekent een enorme versnelling in de noodzaak tot digitalisering. Belangrijk waren al de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Het ontwikkelen van talent, vaardigheden zijn noodzakelijk om duurzaam inzetbaar te blijven in de eigen beroepsgroep, maar het wordt ook steeds belangrijker de mobiliteit tussen economische sectoren te vergemakkelijken. Scholing/Leven Lang Ontwikkelen inzetten over de volle breedte. Aandacht voor kwetsbare groepen (o.a. jongeren, arbeidsmigranten en ZZP’ers) die door de crisis hard worden getroffen. En voor arbeidskrachten uit het buitenland, zowel in de hogere als de lagere segmenten van de arbeidsmarkt.

Breed MKB

Het MKB vormt de basis van onze economie. Binnen regionale (MKB-)ecosystemen is de economische waarde groter dan de som der delen naarmate de synergie toeneemt tussen human capital, kennisinfrastructuur, ondernemerschap, fysieke (en digitale) infrastructuur en leefklimaat (PBL-studie Regio’s als motoren van economische groei uit 2017). In het MKB zijn vernieuwingen noodzakelijk om de economie goed draaiende te houden, o.a digitalisering. De maatschappelijke opgaven in klimaat, energie, digitalisering, circulair bieden nieuwe kansen voor het MKB. Kijk voor meer informatie op:

Binnensteden/dorpskernen

Binnensteden en dorpskernen zijn essentieel voor een goed vestigingsmilieu. We zien dat breed. In grote steden gaat het behalve om winkels om ontmoeten, inspireren en creativiteit. In iedere plaats gaat het om een hart, een huiskamer en een visitekaartje. Een aantrekkelijk centrum is nodig voor voorzieningenniveau, aantrekkelijkheid leefomgeving en vestigingsklimaat.

De retailsector had het al moeilijk. Door de crisis krijgt de hele bezoekerseconomie (horeca, cultuur, evenementen, toerisme) zware klappen. In de crisisperiode plegen we extra inzet vanwege de impact van de crisis op ondernemers in de centrale gebieden (toename faillissementen en leegstand, gevolgen voor de werkgelegenheid en ruimtelijke structuur). In zowel dorpscentra als stadscentra is transformatie noodzakelijk en biedt kansen. En zo voorkomen we structurele leegstand en ondermijning. We sluiten hierbij aan bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Kijk voor meer informatie op: