Voor gemeenten betekent de opgave van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dat zij als gebouweigenaar een portefeuilleroutekaart opstellen met daarin de eigen aanpak van de vastgoedportefeuille. Daarmee heeft de gemeente in de energietransitie een voorbeeldrol voor inwoners, bedrijven en eigenaren van andere gebouwen. 

Veel gemeenten hebben al ambities voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen en nemen energiebesparende maatregelen. Er zijn steeds meer goede praktijkvoorbeelden van verduurzaamd maatschappelijk vastgoed. Om de doelstelling van 95% CO₂-reductie te bereiken is een hoger tempo nodig. Door nu een portefeuilleroutekaart voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed op te stellen krijgen gemeenten perspectief op wat er nodig is om de verduurzaming te versnellen. Het uitwerken van de gemeentelijke routekaart vloeit voort uit het Klimaatakkoord en is daarmee niet vrijblijvend.

Stappenplan

De sectorale routekaart bevat in het tweede gedeelte een stappenplan dat gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen en vaststellen van hun aanpak. Het netwerk Bouwstenen voor sociaal heeft het stappenplan uit de sectorale routekaart voorzien van tools, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden, die gemeenten kunnen inspireren bij het opstellen van de eigen aanpak. 

In de aanpak is het essentieel om een verbinding te maken met de beleidsvelden onderwijs, cultuur, sport en welzijn om ervoor te zorgen dat de inhoudelijke ontwikkelingen op deze terreinen goed worden meegenomen in de toekomstvisie op de gebouwenportefeuille. Daarnaast zal afstemming moeten plaatsvinden op de plannen die de gemeente maakt over welke wijken wanneer van het aardgas afgaan.