Het inkopen van IV/ICT-diensten voor de uitvoering van de Wet inburgering is niet zonder risico’s. Hieronder benoemen we de risico’s en de mogelijke beheersmaatregelen.

Risico

Niet tijdig beschikbaar hebben van de benodigde IV/ICT-diensten.

Beheersmaatregelen

  • Maak op tijd een keuze over hoe de wet binnen de eigen organisatie zal worden uitgevoerd.
  • Stel op basis van het uitvoeringsbesluit een realistische inkoop- en implementatieplanning op en stem deze af met leveranciers.
  • Zoek contact met collega-gemeenten in de bestaande gebruikersverenigingen en stem daar de eigen planning af.
  • Maak intern voldoende middelen en capaciteit vrij voor het implementeren van de IV/ICT-diensten.
  • Stel een ‘fall back’ scenario op voor het geval de IV/ICT-diensten niet op tijd gereed zijn.

Risico

Onvoldoende interne IV/ICT- en inkoopcapaciteit beschikbaar.

Beheersmaatregelen

  • Zoek de samenwerking met collega-gemeenten en bundel de beschikbare IV/ICT- en inkoopcapaciteit.