In 2020 is een landelijk dekkend netwerk van meldpunten niet-acute zorg gerealiseerd waar burgers en professionals hun zorgen kunnen uiten. 30 tot 50% van de meldingen is afkomstig van de Politie. Met dit project kunnen politiemedewerkers digitaal - via een beveiligde omgeving - bij alle meldpunten in Nederland meldingen doen.