Gemeenten stellen jaarlijks de begroting op waarin staat welke plannen zij voor een jaar hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwachten. Met een blik op de komende jaren.

Raadsleden hebben een wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die daarin gemaakt worden. Met de ‘Wegwijzer gemeentebegroting’ ondersteunt de VNG raadsleden hierbij.

De begroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De wegwijzer legt uit welke onderdelen in de begroting staan en welke functie die verschillende onderdelen hebben. En uiteraard is er in de Wegwijzer bij elk onderdeel aandacht voor de rol die raadsleden op al die verschillende onderdelen kunnen spelen.