De tweede consultatieronde voor de aanvulling en aanscherping van de Principes voor de Digitale Samenleving door gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven én inwoners is inmiddels afgerond. Nu zijn bestuurders uitgenodigd om input te leveren via online sessies.

Proces

De open online consultatie voor de nieuwe set principes liep van mei tot september 2022. In de zomer zijn we druk bezig geweest om de eerste reacties uit die consultatie te verwerken tot een nieuwe set concept-principes. Feedback van respondenten heeft ertoe geleid om de scope van de nieuwe principes te verbreden en te zien als een uitbreiding en verdieping van de Principes voor de Digitale Samenleving 2019. Met als gevolg dat de zogenoemde 'Principes voor Crowd management Technologie' omgedoopt werd tot ‘Principes voor de Digitale Samenleving, versie 2022’ (pdf).

In de tekst zijn verschillende toevoegingen en aanpassingen gedaan, zo spreken we ons specifiek uit tegen het gebruik van biometrische surveillancetechnieken en maken we de principes politiek door de raad in positie te brengen. Na een nieuwe oproep konden deelnemers tot 12 september  weer reageren op de hernieuwde set principes. 

Aanmelden bestuurlijke consultatie

De VNG nodigt bestuurders van harte uit om input te geven over de principes. De bestuurlijke consultaties vinden online plaats tussen 13 september en 27 oktober. U kunt zich hier aanmelden. Vervolgens ontvangt u per mail de concept principes ter voorbereiding.

Tijdpad

Na 27 oktober bundelen we alle feedback die wij hebben ontvangen en verwerken we deze in de definitieve principes. Vervolgens legt de VNG dit aangescherpte concept voor aan haar leden tijdens de najaars-ALV op 2 december. 

Gemeente? Word lid van PLEIO-omgeving over data, innovatie en ethiek! 

Gemeenten gaan verder met elkaar in discussie in de speciaal daarvoor ingerichte PLEIO-omgeving. Via deze link meld u zich aan, dan komt u vervolgens terecht in ons kennisnetwerk over datagedreven werken, innovatie én ethiek. U kunt meepraten over bijvoorbeeld de inrichting van een ethische commissie, de registratie van sensoren en natuurlijk alles wat met data te maken heeft.   

Achtergrond

Gemeenten maken gebruik van camera’s en sensoren om inzicht te krijgen in het verzamelen en verplaatsen van publieksstromen. Met dat inzicht kunnen ze de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte verhogen. Ze willen dit proces in goede banen leiden door rekening te houden met mogelijke risico’s voor ethische waarden zoals privacy en autonomie. In 2019 stelden gemeenten hiervoor de 'Principes voor de Digitale Samenleving' (pdf) vast, die richting geven.

De afgelopen jaren neemt, mede vanwege de coronacrisis, de inzet van sensoren en camera’s sterk toe. Daarom werd een set concept-principes (pdf) opgesteld die was toegespitst op crowd management-technologie. Van mei tot juli 2022 was hierover een online open consultatie. Feedback van respondenten heeft ertoe geleid om de scope van de nieuwe principes te verbreden en te zien als een uitbreiding en verdieping van de Principes voor de Digitale Samenleving 2019. Vandaar dat we vanaf nu spreken van de ‘Principes voor de Digitale Samenleving, versie 2022’.

De ontwikkeling van de 'Principes voor de Digitale Samenleving' geeft uitvoering aan de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026. De principes zijn opgesteld vanuit de Impact Coalitie Safety & Security.

Interviews

Er wordt door diverse gemeenten en andere organisaties al volop gewerkt met crowd management-technologie. Dat betekent dat er ook al veel over het onderwerp wordt nagedacht en dat er vernieuwende en ‘out-of-the-box’ ideeën zijn in het veld. Daarom een drietal interviews met inspirerende denkers en doeners, waarin we ingaan op hen visie op de toepassing van crowd management-technologie, als verdieping op de zeven principes.

Dit betreffen interviews met Corien Prins (Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid -WRR), Thijs Turel (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) en Ido Nap en Matthijs Flim (Nationale Politie).