De implementatie van de Omgevingswet binnen gemeenten is een veranderopgave die vraagt om richting en focus. Wat is de vertreksituatie, wat zijn de grootste juridische veranderingen, wat zijn de belangrijkste kansen of problemen, wat zijn de doelen en accenten van het lokaal bestuur? Vaak blijft het redelijk abstract en ongrijpbaar. Het keuzepaneel is een dialoogmodel dat het college en de raad hierbij inzicht geeft. 

Richting en kaders voor implementatie Omgevingswet 

Vaak vraagt de ambtelijke organisatie aan het college van B&W en aan de gemeenteraad om richting en kaders voor de implementatie en om inhoudelijke keuzes. Tegelijkertijd vragen B&W en raad aan de organisatie welke richtingen te kiezen en welke kaders er mee te geven zijn. Hiervoor is het keuzepaneel ontwikkeld, een dialoogmodel dat gemeenten helpt om keuzes te maken. 

Keuzes 

Het keuzemodel bestaat uit negen keuzes over de belangrijkste keuzemogelijkheden van de gemeenteraad die de Omgevingswet biedt in de instrumenten die moeten worden vastgesteld. Deze keuzes komen hoe dan ook een keer ter tafel van het bestuur. Ze moeten ergens in het invoeringsproces een keer gemaakt worden. Het keuzemodel geeft gemeenten de mogelijkheid om hierover een gesprek te voeren dat inzicht geeft in de effecten van de keuzes, zodat deze goed onderbouwd tot stand komen. 

Meer informatie:

Download hier de presentatie en de handleiding.