Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig

Dialoogmodel voor de keuzemogelijkheden en bestuurlijke ruimte binnen de Omgevingswet.
Doelgroep: ambtelijke organisatie – B&W en gemeenteraad.

Vaak vraagt de ambtelijke organisatie aan het college van B&W en aan de gemeenteraad om richting en kaders voor de implementatie en om inhoudelijke keuzes. Tegelijkertijd vragen B&W en raad aan de organisatie welke richtingen te kiezen en welke kaders er mee te geven zijn. Hiervoor is het keuzepaneel ontwikkeld, een dialoogmodel dat gemeenten helpt om een gesprek te voeren dat inzicht geeft in de effecten van de keuzes, zodat deze goed onderbouwd tot stand komen.