De mate waarin de Omgevingswet een andere manier van werken noodzakelijk maakt, is afhankelijk van uw ambitie met de Omgevingswet en van uw huidige manier van werken. Hoe groot is uw ambitie met de Omgevingswet? En hoe ver staat de huidige werkwijze af van de werkwijze die past bij de ambitie? Met andere woorden: hoe groot is uw veranderopgave? En hoe pakt u die veranderopgave vervolgens aan? Welke strategie kiest u om de Omgevingswet in te voeren en tegelijkertijd uw veranderopgave te realiseren?

De VNG heeft instrumentarium ontwikkeld om over deze vragen het gesprek te voeren, zowel binnen gemeenten als in de regio. Dit instrumentarium bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ambitie bepalen met de Omgevingswet
  Op welke thema’s/gebieden/opgaven wil je ruimte geven en in welke mate? Wat wil/kan je loslaten en waar wil/moet je regie op houden?
 • Veranderopgave bepalen
  Welke werkwijze past bij je ambitie? En hoe groot is het verschil met je huidige werkwijze?
 • Invoeringsstrategie bepalen
  Hoe wil je de veranderopgave bij voorkeur aanpakken? Wat past er bij het DNA van je gemeente: consoliderend, calculerend, onderscheidend of vernieuwend?
 • Aanpak bepalen
  Wat moet je in elk geval doen om de Omgevingswet in te voeren en om te kunnen aansluiten op het DSO?

Om de ambitie te bepalen geeft u antwoorden op de volgende vragen in het assenkruis:

 • Wilt u de Omgevingswet aangrijpen als kans om de gemeentelijke werkwijze geheel te vernieuwen of gaat u liever uit van de huidige werkwijze en beleidskaders? (Verticale lijn)
 • Wil uw gemeente zich vooral richten op de externe opgaven en actoren in het fysieke domein of ligt de focus in eerste instantie op de eigen organisatie of kosten en baten? (Horizontale lijn)

Let op: er zijn geen slechte antwoorden mogelijk, het assenkruis helpt bij het maken van een goed onderbouwde keuze.

Elk vak vertegenwoordigt een bepaalde invoeringsstrategie.