Communicatie is meer dan informatie overdragen. Het gaat over gemeenschappelijk maken en verbinden. Vanuit dit aspect van het vak kunnen communicatieprofessionals een essentiële bijdrage leveren aan fundamentele veranderingen. Zo ook aan de invoering van de Omgevingswet.  

Toegevoegde waarde

Communicatiemensen hebben als geen ander de kennis en de vaardigheden om werelden die elkaar niet vanzelfsprekend begrijpen te verbinden. Waar ligt de toegevoegde waarde voor de communicatieadviseur bij de veranderopgave van de Omgevingswet? Hoe moet je tegen deze opgave aankijken en hoe pak je dat aan?

Handreiking

In de handreiking 'De essentiële rol van communicatieadviseurs bij de invoering van de Omgevingswet' wordt ingegaan op de volgende zes aspecten:

  • Kijken vanuit het oogpunt van kennis-houding-gedrag
  • Verbinden vanuit inhoudelijke belangenloosheid
  • Duiden en overdragen
  • Ter discussie durven stellen
  • Experimenteren in kleine stapjes
  • Leiderschap en communicatie

Meer informatie