Het kennisnetwerk Grip op het sociaal domein helpt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Dit helpt hen om de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners kunnen bieden.

Het kennisnetwerk wordt opgestart door de VNG in samenwerking met Divosa, Movisie, NDSD, Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en het NJi, op advies van de Visitatiecommissie. De Visitatiecommissie helpt gemeenten sinds mei 2019 grip te krijgen op de financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. Het animo voor de diensten van de Visitatiecommissie (100 aanmeldingen) is groter dan de capaciteit toelaat en mede daarom wordt dit netwerk opgericht, als ondersteuning voor alle 352 gemeenten.

Wat biedt het kennisnetwerk?

In het kennisnetwerk kunnen raadsleden, bestuurders en ambtenaren deelnemen aan een van de ‘communities of practice’ en/of leergangen die worden opgezet. Denk bijvoorbeeld aan datagedreven werken, uitvoeringsvraagstukken en werken met maatschappelijke partners. Ook delen de betrokken partijen via dit netwerk interventietools, handreikingen en goede praktijkvoorbeelden waar gemeenten zelf mee aan de slag kunnen. Het netwerk wordt geïnitieerd en aangejaagd door de voorgenoemde organisaties, maar is van en voor de deelnemers. De deelnemers leren mede van elkaar en zijn dan ook bepalend voor de doorontwikkeling van het netwerk.

Aanmelden kennisnetwerk

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over en activiteiten rondom het Kennisnetwerk Grip op het sociaal domein? Meld u dan aan:

Contact

Heeft u vragen? Stuur deze dan naar Yannick Methorst: Yannick.Methorst@VNG.nl