Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving.

Bovendien vult dit spoor het hoofdspoor met enkele essentiële onderdelen aan.

Invoeringswet

Een invoeringswet is een begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet. De wet gaat vooral over allerlei juridisch-technische aspecten om de overgang van het ene wettelijk stelsel naar de nieuwe wet goed te laten verlopen.

Zo zal via de Invoeringswet het bestaande recht dat 'opgaat' in de Omgevingswet worden ingetrokken; ook zal er een regeling voor het overgangsrecht zijn opgenomen. En een 'inhoudelijk' deel, waarin zowel beleidsneutrale als beleidsinhoudelijke aanpassingen van de Omgevingswet worden doorgevoerd. Die aanpassingen zijn bijvoorbeeld ingegeven door voortschrijdend inzicht (al dan niet ontstaan door het werk aan de uitvoeringsregelgeving), nadere besluitvorming over de Omgevingswet in de Tweede Kamer en afspraken met de koepels.

Onderwerpen die in het inhoudelijke deel terugkomen zijn o.a.:

  • de bruidsschat
  • de invulling van het hoofdstuk schade/nadeelcompensatie;
  • de splitsing van de huidige bouwactiviteit in een technische deel en een ruimtelijk deel
  • de juridische borging van de digitale voorzieningen;
  • de uitwerking van het onderwerp strafrechtelijke handhaving.

Status

De Invoeringswet Omgevingswet is in juli 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 8 maart 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

De officiële consultatie heeft beging 2017 plaatsgevonden. De VNG heeft in maart 2017 een reactie ingediend op de ontwerp-Invoeringswet. 

Meer informatie

Invoeringsbesluit

Het Invoeringsbesluit werkt onder meer de grondslagen uit - opgenomen in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet - via aanvullingen en ook de wijzigingen van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet.

Het bevat daarnaast het overgangsrecht en bijzonder overgangsrecht (bruidsschat). De bruidsschat is voor gemeenten van belang omdat ze daarmee zeggenschap krijgen over rijksregels die overgaan naar gemeenten.

De consultatie van het Invoeringsbesluit liep in het najaar van 2018.

Meer informatie

Invoeringsregeling

De Invoeringsregeling gaat naar verwachting in de loop van 2019 in consultatie.