De Invoeringswet Omgevingswet is een volgende stap op weg naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht. De wet brengt goede aanpassingen aan in de Omgevingswet: de flexibiliteit en afwegingsruimte voor gemeenten worden erdoor vergroot. De VNG signaleert nog wel diverse aandachts- en verbeterpunten.

We hebben ook nog vragen over de verdere uitwerking van onderwerpen die de Invoeringswet regelt. Dit schrijven we minister Schultz van Haegen (IenM) in onze reactie op de bestuurlijke consultatie van de Invoeringswet Omgevingswet. (Zie onderaan dit bericht.)

Hoofdconclusies

In de brief aan de minister gaan we uitgebreid in op de Invoeringswet, waarbij we onze aandachts-, verbeter- , en uitwerkingspunten naar voren brengen. Dit aan de hand van acht hoofdconclusies, deze betreffen:

  • de wettelijke basis voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
  • de regeling voor punitieve handhaving.
  • overheveling van de Wet-VTH
  • de regeling van schade en nadeelcompensatie
  • wijzigingen die te maken hebben met het omgevingsplan
  • coördinatieregeling en verbod beroep decentrale overheden
  • het overgangsrecht
  • de thema's lucht, bodem en huisvesting

Meer informatie

Hieronder de brief met bijlagen. De inhoud kwam tot stand met behulp van de inbreng van gemeenten en Omgevingsdiensten en is voorbereid en afgestemd met de G4, G32 en P10.