Vanaf 2 september verschijnt op vng.nl 6 achtereenvolgende donderdagen een praktijkverhaal vanuit de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd (NvO). Elke keer uit een andere regio, over een andere afspraak in de norm en vanuit verschillende perspectieven. Doel van deze verhalenreeks: van elkaar leren en inspireren. 

De NvO tot nu toe én verder

Gemeenten hebben de taak om voor hun inwoners de zorg en ondersteuning mogelijk te maken die ze nodig hebben. De ambitie daarbij is kwalitatief goede én betaalbare zorg te bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin.
Om die ambitie gezamenlijk nog beter vorm te geven, committeerden gemeenten zich in juni 2020 met een resolutie aan de NvO Jeugd. Gemeenten namen hiermee het initiatief tot het maken van duurzame afspraken binnen hun jeugdregio over samenwerking, met elkaar en met aanbieders en cliënten. Ruim een jaar later heeft de NvO in veel regio’s geleid tot waardevolle gesprekken over de samenwerking in de regio. In de meeste regio’s is een gedragen visie opgesteld en zijn de opgaven voor de komende periode in beeld gebracht. Er zijn mooie voorbeelden uitgewisseld en er is ondersteuning geboden in de regio’s.

Deze gesprekken zijn na 1 jaar NvO niet klaar; het is immers geen afvinklijst, maar een doorgaand proces. Er liggen nog genoeg opgaven voor de komende jaren en de gesprekken en samenwerking in de regio’s gaan door. De gezamenlijke opgaven krijgen een plaats in de Hervormingsagenda Jeugd.

Meer informatie