VNG International is continu op zoek naar Nederlandse gemeentelijke expertise die ingezet kan worden in internationale projecten. We zien een grote meerwaarde in de inzet van ambtenaren of bestuurders uit Nederlandse gemeenten als ervaringsdeskundigen. Zij begrijpen als geen ander de uitdagingen en kansen op lokaal niveau en weten hoe te opereren in een politiek-bestuurlijke context, waarin ook verantwoording aan de inwoners moet worden afgelegd.

Al zo'n 30 jaar brengt VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, gemeenten van over de hele wereld bij elkaar om samen te werken aan een betere toekomst. Kennisdeling en -uitwisseling gebeurt doorgaans via projecten van VNG International, die met financiering van onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie en de Wereldbank worden vormgegeven. Die projecten gaan bijvoorbeeld over afvalmanagement, landregistratie of inclusieve besluitvorming – opgaven waarmee alle gemeenten wereldwijd bezig zijn. In alle projecten van VNG International spelen de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (ook wel de Global Goals) een belangrijke rol. 

Hoe Nederlandse gemeenten bijdragen

Deel uw thematische kennis 

Onze programma’s richten zich vaak op technische ondersteuning en capaciteitsopbouw op verschillende inhoudelijke thema’s. Denk bijvoorbeeld aan besluitvorming optimaliseren, communicatie tussen gemeenten en lokale stakeholders verbeteren en intergemeentelijke samenwerking inrichten. De expertise die gemeenten in Nederland hebben op deze thema’s kunnen de partnergemeenten binnen de programma’s vaak goed gebruiken. Andersom levert een blik op een andere context vaak ook nieuwe inzichten op voor de deelnemende Nederlandse gemeenten. 

De expertise die gemeenten in Nederland hebben op deze thema’s kunnen de partnergemeenten binnen de programma’s vaak goed gebruiken

Uitwisseling vindt plaats in allerlei vormen: van bezoeken aan projectlanden tot online bijdragen in webinars en bijeenkomsten of coaching ter plaatse of op afstand – er zijn heel veel mogelijkheden. In alle gevallen zorgt VNG International ervoor dat u goed voorbereid start aan de uitwisseling, terwijl onze lokale teams de juiste inkadering bieden in de landen zelf. 

Start een institutionele samenwerking

Een man uit Rheden op bezoek in Rwanda

Met sommige gemeenten gaan we een bredere samenwerking aan binnen het kader van onze projecten of de landen waar we actief zijn. Hoe die samenwerking eruit ziet, verkennen we samen. Vaak kiezen gemeenten ervoor ook andere instellingen te betrekken, zoals het voorbeeld van gemeente Rheden aantoont:

Gemeente Rheden in Rwanda

In 2018 ging de gemeente Rheden een samenwerking aan met de Rwandese gemeente Rubavu, waar VNG International een project uitvoerde op het gebied van duurzame en inclusieve stedelijke ontwikkeling. Ambtenaren uit Rheden wisselden structureel kennis uit met Rwandese collega’s over het versterken van lokale economische ontwikkeling, inclusie en toerisme. De gemeente betrok ook studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein in het ontwerp van een nieuwe boulevard voor Rubavu. Deze samenwerking loopt ook na afronding van het project nog door. 

Over VNG International en onze projecten

VNG International is het internationale agentschap van de VNG. Sinds 1993 voeren we wereldwijd projecten uit ter versterking van democratisch lokaal bestuur. Daarnaast informeert en adviseert VNG International Nederlandse gemeenten op het gebied van internationale beleidsthema’s en agenda’s – en hoe zij daar op lokaal niveau mee aan de slag kunnen gaan. Enkele van onze voornaamste programma’s op dit moment zijn:

  • SDLG – Een strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma heeft als doelstelling om lokale overheden in staat te stellen een duurzame toekomst voor hun gemeenschap vorm te geven, in de breedste zin van het woord. Op dit moment is dit programma actief in 8 landen, maar dit aantal zal in de komende jaren toenemen. Lees meer
  • We Are Able! – Een programma dat zich hard maakt voor inclusief bestuur en inclusieve dienstverlening voor mensen met een beperking. Samen met belangenorganisaties stimuleren we een dialoog tussen ervaringsdeskundigen, organisaties voor mensen met een handicap en formele en informele autoriteiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het programma is actief in Burundi, DR Congo, Ethiopië, Oeganda, Soedan en Zuid Soedan. Lees meer
  • MASAR – Dit project ondersteunt het ontwikkelen van langetermijnplannen voor gebieden in Irak en Libanon waar veel vluchtelingen naartoe zijn getrokken. Het richt zich onder meer op duurzame gebiedsinrichting en het verbeteren van dienstverlening aldaar. Lees meer
Voormalig burgemeester Krikke op bezoek in Libanon

Naast bovenstaande voeren we nog veel andere projecten uit. 

Meer informatie

Wilt u meer weten of een adviesgesprek op maat over verschillende mogelijkheden?