Building Better Futures, zo luidt de missie van VNG International. Gemeenten spelen een sleutelrol in onderwerpen als veiligheid, onderwijs, zorg, schoon water en afvalverwerking. De kwaliteit en inrichting van het bestuur zelf zijn zeker zo belangrijk: gelijke rechten, eerlijke besluitvorming, corruptie tegengaan.

Dat zijn voorbeelden van onderwerpen waar VNG International aan werkt. Met lokale partners, met internationale organisaties en met de grote, waardevolle achterban van 352 gemeenten in Nederland. 

Expertise VNG International

  • Ontwikkelen goed bestuur
  • Burgers betrekken bij bestuur en besluiten
  • Werken aan duurzame en veerkrachtige steden en gemeenschappen
  • Toegang tot basale voorzieningen verbeteren
  • Omgaan met conflicten, kwetsbare groepen en migratie

Meer informatie