Dienstverlening, een goede informatiepositie van inwoners en ondernemers, gegevensuitwisseling met andere overheden, en de privacy beschermen. Allemaal uitvoeringsvraagstukken waar de raad op stuurt (en die de raad controleert).