Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen geen baanzekerheid meer. Vanuit het Rijk is de afgelopen maanden een aantal regelingen of aanvullende maatregelen getroffen voor werknemers in loondienst en voor zelfstandig ondernemers, maar ook voor mensen die net een WW-uitkering hebben aangevraagd of sinds kort aanspraak maken op de bijstand, zoals net afgestudeerden.

Er komt de komende tijd veel op gemeenten en arbeidsmarktregio’s af. De VNG zal gemeenten zo goed mogelijk informeren en ondersteunen bij deze taken. Omdat er nog volop wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van de verschillende regelingen, zal de informatie op deze pagina regelmatig worden aangevuld en geactualiseerd. Updates zullen we ook plaatsen op het VNG-Forum Werk en Inkomen

Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen rondom werk met - voor zover beschikbaar - de bijbehorende handreikingen of andere informatie. 

Regelingen

Besloten forum Crisisdienstverlening/RMT

Voor gemeenten die betrokken zijn bij de organisatie van de Regionale Mobiliteitsteams is er een besloten forum om kennis en documenten te delen. Wilt u hieraan deelnemen? Stuur een mail aan wendy.vanderburg@vng.nl.

Financiën

Op 16 december is de decembercirculaire gemeentefonds 2020 gepubliceerd. In de decembercirculaire is een overzicht opgenomen van de financiële middelen voor gemeenten als onderdeel van het herstelpakket.

Omdat gemeenten hebben aangegeven dat zij graag inzicht krijgen in de compensatie die elke gemeente ontvangt in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis, is bij deze circulaire een overzicht opgenomen met alle bedragen per gemeenten voor de 3 coronapakketten.

Gerelateerde informatie