Passende hulp bieden aan kinderen en jongeren, ook bij complexe zorgvragen. Daarvoor staan jeugdhulpaanbieders en gemeenten samen aan de lat. Aan jeugdregio’s wordt gevraagd om, voor zover dat nog niet is gebeurd, een (boven)regionale experttafel in te richten.

Zo wordt gegarandeerd dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. Meer informatie over de (boven)regionale expertteams vindt u hier.

Verschillende jeugdregio’s hebben al een (boven)regionaal expertteam. In deze reeks verzamelen we lessen, zodat jeugdregio’s met succes een eigen (boven)regionale experttafel kunnen opzetten of een bestaande tafel kunnen versterken.

  1. Aanbieders en gemeenten trekken samen op in Midden-Brabant
  2. Amsterdam–Amstelland: Bouwen op elkaar, samen passende oplossingen realiseren
  3. Plaatsingscoördinatie is de centrale opgave voor zorgbemiddelingsteam Rotterdam-Rijnmond
  4. Regionaal overleg in gemeente Utrecht: ‘Leren, leren, leren is het credo’
  5. Hoe bovenregionaal overleg in Noord-Holland leidt tot winst voor iedereen
  6. PRACHT Drenthe: een oplossingsverplichting voor elke casus