Continuïteit AKJ landelijk geregeld

Staatssecretaris Van Rijn heeft besloten om vanaf 1 januari 2018 de Kindertelefoon, het ‘luisterend oor' (Sensoor) en vertrouwenswerk Jeugd (AKJ) via VWS te financieren. De verantwoordelijkheid voor continuïteit van deze drie functies komt vanaf 2018 bij het Rijk te liggen. Het gaat in 2018 om een eenmalige maatregel, daarna wordt het een wettelijke maatregel per 1 januari 2019.

VNG stopt centrale uitvoering en financiering

De VNG stopt vanaf vanaf 2018 met de 'centrale' uitvoering en financiering van een aantal taken in het sociaal domein. In een ledenbrief leggen we uit wat uw gemeente moet doen om uitvoering te geven aan de taken Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd. De leden spraken zich tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) in november 2016 uit voor continuering van de dienstverlening van de drie functies.

Meer informatie

Landelijke coordinatie sociaal domein