Gemeenten willen kennis en onderzoek in het sociaal domein maximaal benutten. Dat vraagt om kennisontwikkeling en -verspreiding: bottom-up, via lokale en regionale transformatiewerkplaatsen en kennisnetwerken.

Nieuws

Ons standpunt

De transformatie in het sociaal domein vraagt ook om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt.

Kennisnetwerken sociaal domein

Een landkaart met u een overzicht van regionale kennisnetwerken in Nederland, met focus op het sociaal domein.

Onderzoeks- en ontwikkelthema's

Gemeenten hebben op veel vraagstukken onderzoeks- en ontwikkelvragen. De lokale/regionale beleidskeuzes en context zijn leidend: niet overal zijn dezelfde thema’s op hetzelfde moment actueel, maar er zijn wel thema’s die op veel plekken ‘opduiken’.

In gesprekken met gemeenten en kennisinstellingen haalden we op:

  • cliëntgericht werken
  • jeugd-GGZ
  • de nieuwe jeugdbeschermer
  • sociale teams
  • veilig thuis
  • effectiviteit re-integratie
  • integrale aanpak kwetsbare groepen

Vraag en antwoord

Er zijn geen resultaten gevonden.

Praktijkvoorbeelden

Donderdag 21 februari jl. heeft de gemeenteraad van Woudenberg het Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022 vastgesteld. Dit beleidskader is gebaseerd op het concept 'positieve gezondheid'.
De gemeente Dronten heeft het afgelopen jaar een bijzonder proces doorlopen. Nadat de beleidsperiode 2015-2018 is geëvalueerd heeft de gemeente samen met hun partners (voorveld en gecontracteerd) en de inwoners een interactief proces gelopen.
Begin mei verscheen het 1e exemplaar van een verhalenbundel over het sociaal domein in gemeente Stichtse Vecht, getiteld: 'Over sokken, orde en luisteren naar elkaar'.
Ontschot, meetbaar, grip voor de raad en samen met bewoners. Dit zijn de vier ingrediënten van het nieuwe sociaal beleid van Deurne. Het zijn ook de vier onderdelen waar gemeenten mee worstelen, dus Deurne deelt graag zijn ervaringen met andere...
Inspiratie opdoen bij succesprojecten van andere gemeenten, onderzoeks­vragen stellen en laten financieren met partnerorganisaties: samen sta je sterker. De Praktijk­Voorbeelden­Parade laat zien hoe.