Gemeenten willen kennis en onderzoek in het sociaal domein maximaal benutten. Dat vraagt om kennisontwikkeling en -verspreiding: bottom-up, via lokale en regionale transformatiewerkplaatsen en kennisnetwerken.

Ons standpunt

De transformatie in het sociaal domein vraagt ook om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het rijk vragen we snellere inzet op dit punt.

Bekijk het VNG-visiedocument Kennisinfrastructuur Sociaal Domein (pdf, 506 kB)

Onderzoeks- en ontwikkelthema's

Gemeenten hebben op veel vraagstukken onderzoeks- en ontwikkelvragen. De lokale/regionale beleidskeuzes en context zijn leidend: niet overal zijn dezelfde thema’s op hetzelfde moment actueel, maar er zijn wel thema’s die op veel plekken ‘opduiken’.

In gesprekken met gemeenten en kennisinstellingen haalden we op:

  • cliëntgericht werken
  • jeugd-GGZ
  • de nieuwe jeugdbeschermer
  • sociale teams
  • veilig thuis
  • effectiviteit re-integratie
  • integrale aanpak kwetsbare groepen

Kennisnetwerken sociaal domein

Geografische landkaart met een overzicht van regionale kennisnetwerken in Nederland, met focus op het sociaal domein.

Publicaties & Brieven