Organisatie
ZonMW, MOvisie
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2015

De projecten binnen het ZonMw-programma Gezonde Slagkracht laten zien dat met gezamenlijke inspanningen meerdere sectoren van een gemeente op een gezondheidsthema kunnen samenwerken. Meestal betreft dat welzijn, ruimtelijke ordening, onderwijs en (openbare) veiligheid en handhaving. Professionele organisaties (sportclubs, buurtcoaches, leerkrachten, welzijnswerkers, verslavingszorg etc.) werden betrokken om de gezondheid van inwoners van wijken/gemeenten te verbeteren. De projecten Gezonde Slagkracht zijn eind 2014/begin 2015 afgerond. Movisie heeft op verzoek van ZonMw de resultaten van al deze inspanningen op een rij gezet en per project systematisch op een kaart samengevat. Het resultaat omvat 30 projectkaarten. Doel van de kaarten is om een handzame samenvatting van het project te geven dat inzichtelijk is voor collega's bij gemeenten die aan dezelfde onderwerpen werken. Elke kaart noemt ook een contactpersoon die meer informatie kan geven over de werkwijze van de afgelopen jaren.