Organisatie
Bruno Steiner advies
Jaar van uitgifte
2019

Dit rapport - in opdracht van VNG, Divosa en NDSD, brengt de financiële situatie van het gemeentelijke sociaal domein in beeld. Het analyseert de gemeentelijke jaarrekeningen van 2018 en plaatst deze in een meerjarig perspectief.