Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2015

De G32, G4, NDSD en VNG overleggen met ministeries en landelijke kennisinstellingen, zoals MOVISIE en NJI, over de onderzoeksagenda voor 2015 en verder. We overleggen ook hoe landelijke kennisinstellingen beter aan kunnen sluiten bij lokale en regionale netwerken en werkplaatsen.