Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2016

De transformatie in het sociaal domein vraagt óók om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt. Gemeenten vragen van wetenschaps- en kennisinstellingen om beter aan te sluiten bij de transformatiethema’s waar gemeenten en lokale/regionale partners aan werken. In dit visiedocument werken gemeenten dit verder uit.