Organisatie
Regio IJsselland
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2022

Standaardbrieven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet, opgesteld door regio IJsselland. Komende tijd volgen meer brieven in deze serie. 

Overzicht van de brieven

Vooroverleg:

 1. Brief ontvangstbevestiging vooroverleg (batch #3)
 2. Brief afhandeling vooroverleg (batch #3)

Omgevingsvergunning:

 1. Brief ontvangstbevestiging (batch #1)
 2. Brief verzoek om aanvulling (batch #2)
 3. Brief verzoek om aanpassing (batch #2)
 4. Brief in behandeling nemen (batch #1)
 5. Besluit buiten behandeling stellen (batch #2)
 6. Besluit verlengen beslistermijn (batch #2) 
 7. Brief opschorten beslistermijn (batch #2) 
 8. Brief intrekken aanvraag (batch #2)
 9. Besluit project vergunningvrij (batch #2)
 10. Omgevingsvergunning (batch #4)

Toezicht/ handhaving:

 1. Besluit last onder dwangsom (batch #1)
 2. Brief ambtelijke waarschuwing (batch #1)
 3. Brief afhandeling klacht naar melder (batch #3)
 4. Brief controle energie niet akkoord (batch #3)
 5. Brief hercontrole energie PVA niet akkoord (batch #3)
 6. Brief controle informatieplicht energiebesparing (batch #3)

Upload historie

 • Batch 4: juli 2022
 • Batch 3: februari 2022
 • Batch 1 en 2: 2021

DISCLAIMER: De standaardbrieven zijn specifiek gericht op de situatie en de mensen van de regio IJsselland. Er zijn dus beleid-, schrijfstijl-, schrijfniveau- en overige keuzes (bv. opsomming wetsartikelen onder aan de brief) gemaakt voor de regio IJsselland. Neem de brieven dus nooit direct over, maar maak een eigen vertaling voor gebruik bij uw organisatie. Verder wordt de impact van de Omgevingswet nog verder verkend. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van pilotprojecten Wkb. Het kan zijn dat de brieven nog op onderdelen moeten worden aangepast.

Heeft u vragen over het opstellen van standaardbrieven? In het filmpje worden de brieven gepresenteerd aan gebruikers binnen de regio IJsselland. Er wordt toegelicht hoe het project is aangevlogen en welk proces is gevolgd. Ook hoort en ziet u welke keuzes er in de brieven gemaakt zijn. Mochten uw vragen nog niet beantwoord zijn na het bekijken van het filmpje, stuur dan een mail naar omgevingswet@vng.nl.

Ook tips, tricks en eigen ervaringen voor het opstellen van de standaardbrieven zijn van harte welkom! U heeft voordeel van standaardbrieven van regio IJsselland. Omgekeerd kunnen aanbieders als de regio IJsselland er op deze manier ook weer hun voordeel van hebben. Tips, tricks en eigen ervaringen zijn dan ook meer dan welkom en kunt u mailen naar omgevingswet@vng.nl.

Mocht u zelf standaardbrieven hebben, die als inspiratie gebruikt mogen worden, laat het vooral weten! Dan kunnen we elkaar helpen.