Organisatie
KING, VNG (Programma ISD)
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2016

Zorgaanbieders en gemeenten zijn druk met het financieel afsluiten van 2015 voor de geleverde zorg voor Wmo en Jeugd. Naar verwachting bevatten de jaarrekeningen veel onzekerheden. Voor een pragmatische afsluiting van het jaar 2015 is een finale afrekening een uitkomst. In deze handreking staat een aantal suggesties om het jaar af te sluiten. 

De handreiking is afgestemd met de NBA en bevat een uitwerking van de bestuurlijke afspraken van december 2015 tussen Rijk, VNG, NBA en zorgbranches.