De gemeente Den Haag en het UWV bieden burgers die 6 maanden of korter WW-recht hebben, gezamenlijk dienstverlening aan.   

Het project toont aan dat door eerdere aansluiting van de gemeente, datagedreven te werken en door verbetering in processen van beide organisaties, de burger zich meer gezien en gehoord voelt en vertrouwen krijgt in de overheid.

Jaartal

2023

Gemeente

Uit kwantitatief onderzoek blijkt dat er minder doorstroom is naar de bijstand. In de dienstverlening wordt niet alleen naar werk gekeken maar ook andere leefgebieden zoals gezondheid en financiën. Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat burgers hulp zoeken bij schulden, door deze eventuele vroegsignalering meldt de gemeente of het UWV burgers aan bij onder andere Helpdesk Geldzaken. Zo haakt Den Haag ook mooi in op de ambities die in het beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024 zijn geformuleerd. 

Waardevol 

Deze actieve dienstverlening kijkt gezamenlijk naar oplossingen en maakt direct een afspraak bij de juiste afdeling of instantie, waarbij de burger zoveel mogelijk zelf de regie houdt. Dit geldt ook voor burgers met een taalachterstand of lage digitale vaardigheden. Deze dienstverlening houdt ook rekening met de  ontwikkelmogelijkheden van de burger. Deze kan met behoud van WW meedraaien in een van de werk-ontwikkeltrajecten van de gemeente. Mocht burger via het UWV aan een opleiding/cursus zijn begonnen (relevant voor de arbeidsmarkt) wordt daar tijdens het traject in de bijstand rekening mee gehouden. Denk daarbij aan: hoeveel uren is werk. 

Herbruikbaar 

Deze werkwijze/ pilot kan door iedere gemeente worden geïmplementeerd.  
Gebruikmakend van de voorspeltool, deze is goedgekeurd door een privacy-officer en Algoritmeregister ethisch impact assessment en etnisch impact assessment light van het UWV.   

Ook website Home - UWV en gemeente Den Haag Samen zouden aangepast kunnen worden per gemeente. Voor het 3- gesprek is ook een vragenlijst beschikbaar, maar kan goed door elke gemeente zelf gemaakt worden. Buiten dat er een gezamenlijke website is, is er al interne communicatie geweest voor alle medewerkers van het UWV via een gezamenlijk filmpje. Dit is ook intern bij de gemeente getoond in het Managementteam. Op het inspiratieplatform van het UWV is een gezamenlijk interview gepubliceerd over de samenwerkende dienstverlening. 

De visie van gemeente Den Haag wil dat zoveel mogelijk inwoners participeren.   

Den Haag Werkt draagt hieraan bij via het stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt met werkkans voor iedereen, zoveel mogelijk mensen zo gewoon mogelijk werk bij een zo een gewoon mogelijke werkgever tegen een zo een gewoon mogelijk loon.  

Met het ontschoten van de gezamenlijke dienstverlening kijken beide organisaties over hun grenzen heen. Ten gunste van de zelfredzaamheid en eigen regie van de doelgroep. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.

Gerelateerde links