De gemeente Groningen heeft in de nota Naar een zeker bestaan met perspectief beschreven hoe zij de komende drie jaar het armoedebeleid in de gemeente gaat uitvoeren.

Jaartal

2024

Gemeente

 

De gemeente Groningen wil er alles aan doen om inwoners de financiële zekerheid te geven waar ze recht op hebben. Waardoor bij inwoners meer rust, ruimte en eigen regie ontstaat. Dit en meer staat in het Uitvoeringsplan voor de aanpak van armoede en schulden, vastgesteld door het college van B&W.
 

Wethouder Eelco Eikenaar:

Wij moeten als overheid begrijpen wat armoede met je doet en dichterbij de leefwereld van inwoners staan, zodat mensen ook een andere overheid ervaren: een betrouwbare overheid die naast je staat en ondersteunt.
 

Armoede is allereerst een tekort aan geld maar het raakt veel terreinen. Een tekort aan geld levert financiële onzekerheid en stress op, tast je zelfvertrouwen aan en daarmee ook je ontwikkeling. Door een brede en stevige aanpak wil het college inwoners die niet of nauwelijks kunnen rondkomen, beter ondersteunen en perspectief bieden. Dit begint met het wegnemen van onzekerheid door te zorgen voor een goede financiële basis zonder schulden. 

Om langdurige armoede te kunnen doorbreken is een intensieve ondersteuning nodig vanuit de leefwereld van mensen, het versterken van maatwerk en inzet op de Doorbraakmethode. Medewerkers worden getraind om te werken vanuit vertrouwen met daarbij meer mogelijkheden om te doen wat nodig is voor een inwoner. Het college richt hiervoor een perspectieffonds in om maatwerkondersteuning te financieren via de Doorbraakmethode. Ook wordt geëxperimenteerd met het zogeheten Bouwdepot. Een aanpak waarin jongeren een vast inkomen krijgen in combinatie met begeleiding.  Door het bouwdepot krijgen deze jongeren (financiële) rust en de mogelijkheid om aan hun toekomst te werken en regie op hun leven te krijgen.

Bron: Omroep Groningen