In de pilot Hendig is het jeugdzorgnetwerk van gemeente Peel en Maas het systeem opnieuw en simpeler gaan bouwen.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Video/film

Han Goes, kartrekker van de Pilot Hendig en Ellen Dortant, gezinscoach, beide werkzaam bij de gemeente Peel en Maas, vertellen graag en enthousiast over Pilot Hendig. In de pilot is het jeugdzorgnetwerk van gemeente Peel en Maas het systeem opnieuw en simpeler gaan bouwen. Het resultaat? Minder administratie, veel minder productcodes én geen tijdschrijven!
 

Aanleiding

De convenantspartijen VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV en CNV hebben afgesproken om te stoppen met tijdschrijven voor jeugd en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een van de afspraken uit het convenant is om aan te tonen dat bekostigen zonder vermijdbaar tijdschrijven kan. Hiervoor is het project ‘Goede Voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven’ gestart.