In deze Lokale Inclusie Agenda staan de actiepunten van Schouwen-Duiveland op een rij die als suggestie zijn genoemd op weg naar een inclusieve samenleving. In het actieplan staat genoemd welke voorstellen er zijn gedaan om deze suggesties tot uitvoering te brengen

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Beleidsnota

De Lokale Inclusie Agenda is samen ontwikkeld door inwoners, clubs, verenigingen, scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Er zijn 5 thema's gekozen. Er wordt per thema aangesloten bij bestaande (overleg)structuren en netwerken.

  • Inclusief onderwijs: leren en ontwikkelen
  • Inclusieve arbeidsmarkt: werk en inkomen
  • Wonen in een inclusieve buurt: bouwen, wonen en buitenruimte
  • Inclusieve cultuur, vrije tijd en sport
  • Inclusieve ondersteuning, zorg en welzijn

Per thema wordt bepaald op welke wijze en met welke betrokkenen uitvoering aan de actiepunten wordt gegeven.