De gemeente Borsele wil een inclusieve gemeente zijn voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Toegankelijkheid in Borsele is de norm, niet de uitzondering. In deze agenda beschrijft de gemeente Borsele welke stappen zij de komende jaren gaat zet om nog toegankelijker te worden.

Jaartal
2022
Gemeente

De Lokale Inclusie Agenda is opgesteld door Domein Samenleving. De gemeente Borsele is verantwoordelijk voor de verbetering van de toegankelijkheid. Daarvoor is het enerzijds van belang dat intern bij beleidsvorming en -uitvoering domeinoverstijgend samenwerken. Anderzijds wordt gestreefd om de inwoners en organisaties te stimuleren om ook hun steentje bij te dragen aan toegankelijkheid. Samen maken we het ongewone gewoon.