De gemeente Oss is blij om de nieuwe Wet inburgering vanaf januari 2022 zelf te mogen uitvoeren. Om dit goed te doen werkt de gemeente Oss nauw samen met 11 gemeenten in de regio. We gingen in gesprek met wethouder Kees van Geffen.

Jaartal
2021
Gemeente

Samenwerking geeft de gemeente meer slagkracht, daarom probeert gemeente Oss bij het maken van nieuw beleid vanaf het begin de regionale binding te leggen.

Positieve invloed van regionale samenwerking op de uitvoering

Regionale samenwerking, dat betekent dat nieuwkomers in de regio, bijvoorbeeld in Oss, komen te wonen. Inburgeraars komen in aanraking met inburgeraars uit omliggende gemeenten. Herkenbaarheid van het inburgeringstraject is hierdoor van belang. Ze leren elkaar beter kennen als zij hetzelfde traject kunnen volgen, dit levert een mooie band op en ze kunnen elkaar hierdoor beter helpen. Dit komt de uitvoering van de inburgering ten goede. Ook voor de gemeenten heeft regionale samenwerking positieve invloed op de uitvoering. De gemeenten leren elkaar nog beter kennen en kunnen daardoor meer van elkaar leren.

Plus – plus – plus situatie

De gemeenten trekken in de uitvoering zoveel mogelijk samen op, door bijvoorbeeld taaltrajecten gezamenlijk in te kopen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met het regionale ROC in Oss, welke actief is in alle 11 gemeenten. ’Alle gemeenten in de regio kunnen hierdoor gebruik maken van de kennis en de kunde van ‘ons’ ROC'. Inburgeraars kunnen kwalitatief goede taallessen volgen dicht bij huis. Regionale samenwerking zorgt naast het maken van goede afspraken met regionale partners, ook voor schaalgrootte. Dit versterkt het aanbod door meer differentiatie en zorgt voor een goedkopere inkoop van de leerroutes. Dit is voor de gemeente Oss een 'plus-plus-plussituatie'.

Hoe heeft de gemeente Oss dit nu aangepakt?

De wethouder vertelt in onderstaande video onder andere meer over hoe de regionale samenwerking is vormgegeven, en in het bijzonder over de inkoop van taaltrajecten en de samenwerking met het regionale ROC.