In deze LIA staat hoe de gemeente het VN-verdrag lokaal gaat uitvoeren. De doelstelling van de LIA is dat personen met een handicap in de inclusieve gemeente Mook en Middelaar prettig, zelfstandig en onafhankelijk kunnen wonen en leven.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

In deze LIA wordt uitgegaan van de eigen lokale situatie: Mook en Middelaar is een kleine gemeente met relatief weinig personen met een handicap.

Aan de hand van de levensdomeinen wordt beschreven wat de gemeente al doet om een inclusieve gemeente te zijn. Onder elk levensdomein vallen ook weer een aantal subdomeinen. Per subdomein beschrijft de gemeente wat er reeds in de gemeente gebeurt en worden nieuwe gemeentelijke opgaven beschreven. Per opgave wordt aan de hand van icoontjes duidelijk wat er nodig is. Als laatst volgt een conclusie en wordt beschreven wat de LIA vraagt aan financiële middelen en ambtelijke inzet.