In de pilot MDA++ in Utrecht is een multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld waarin complexe casuïstiek waarbij sprake is van structurele onveiligheid wordt voorgelegd aan een consultatieteam met vertegenwoordigers van GGZ (Altrecht, GGZ-centraal), Verslavingszorg (Inforsa FAZ - Forensisch Ambulante Zorg), Inforsa Reclassering, OM, Politie, Psycho-traumacentrum, Reclassering Nederland, De Forensische zorgspecialisten (de Waag) Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU). De Raad voor de Kinderbescherming, de vrouwenopvang en de Gecertificeerde Instelling (GI) sluiten nog niet standaard aan, maar kunnen op indicatie wel aansluiten. De GI en de vrouwenopvang hebben overigens wel vaak een rol in het interventieteam.

Jaartal
2021
Afzender
MDA++Utrecht

Op basis van adviezen van het consultatieteam wordt een interventieteam ingericht. De professionals van het interventieteam geven samen met het systeem/ gezin/huishouden uitvoering aan het advies voor een integraal plan wat tot stand is gekomen op het advies van het consultatieteam. Eén van de professionals is casusregisseur en verantwoordelijk voor het uitvoeren van het plan en stuurt op voortgang in de uitvoering. De procesregisseur bewaakt en faciliteert in samenspraak met de casusregisseur het proces.
MDA++ in Utrecht is gebaseerd op de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.