Sinds een paar jaar werken gemeente, Provincie, COC, Movisie en DMG structureel nauw samen om inclusie in de Provincie op de kaart te zetten en lhbti+ en diversiteit de ruimte te bieden die het nodig heeft.

Jaartal

2023

Afzender

Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG)

Het lerend netwerk dat samen met gemeente en partners vormgeven wordt, helpt om samen de antwoorden te vinden op beleidsvraagstukken en verbeteraanpakken en zichtbaar samen te werken aan inclusie. De georganiseerde leersessies hebben geleid tot domein overstijgende samenwerking, een kijkje in elkaars keuken en nadenken over herijken van bestaand beleid. De Regenboogwerkgroep biedt een platform voor gemeente om kennis te kunnen uitwisselen en elkaar te kunnen vinden op thema's. 

Meerwaarde

Deze werkwijze is voor gemeente van waarde omdat zij ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van beleid door diverse samenwerkingspartners en door met regelmaat samen te komen wordt kennis en goede voorbeelden ontsloten. De meerwaarde van de werkgroep is dat zij met diverse kennis, uitgangsposities en rollen gemeente en haar inwoners te woord kan staan. 

Herbruikbaar 

Een dergelijke werkwijze is elders in het land herbruikbaar doordat een samenwerking als deze gemakkelijk tot stand komt. De werkgroep is slagvaardig; door de manier waarop zij de leersessies inrichten lukt het gemeente om met weinig tijd efficiënt en bruikbare kennis op te doen. 

Er is nagenoeg geen extra capaciteit nodig en/of middelen om deze werkwijze te kunnen hanteren. In Groningen vinden zij elkaar snel en het is een gemakkelijke manier om kennis te ontsluiten, zodat gemeenten niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. De organisatie van leersessies voor gemeente helpt om van hun eigen eilandje af te komen en een gezamenlijk denkbeeld te vormen over inclusie. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links