De gemeente Helmond wil haar inwoners inspireren om bij te dragen aan de 17 Global Goals, of duurzame ontwikkelingsdoelen. Met het initiatief ‘Helden van Helmond’ bedankt de Gemeente burgers die een bijzondere bijdrage leveren aan de Global Goals met welverdiend plekje in de schijnwerpers.

Jaartal

2022

Gemeente

In september 2021 lanceerde de gemeente Helmond de bewustwordingscampagne ‘Helden van Helmond’. Helmonders die zich op een of andere manier inzetten voor een groenere, duurzamere en socialere stad, en dus de Global Goals, kunnen worden genomineerd voor een heldenspeldje.

Helden in het zonnetje
Presentator en cabaretier Leon van der Zanden en voormalig VN-jeugdvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi gingen met de bakfiets op pad om een aantal van deze bijzondere inwoners te portretteren. Hun inspirerende, mooie verhalen zijn verzameld op de site heldenvanhelmond.nl. Helmonders kunnen zelf helden voordragen en er kan subsidie worden aangevraagd voor goede ideeën, acties en initiatieven. Inmiddels zijn er zo’n 150 inwoners als Held van Helmond genomineerd! Deze inwoners hebben allen een heldenspeld ontvangen met daarbij meer uitleg en informatie over de Global Goals.

Met deze campagne laat de gemeente Helmond zien dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan het bereiken van de Global Goals, hoe klein of groot. Vaak wordt dat al gedaan, zonder dat men zich dat realiseert. Zoals bijvoorbeeld Angélique, die een dagbestedingscafé runt waar jongeren met een beperking hun (werk)plek vinden. Of Wiro, die mensen met een migratieachtergrond ondersteunt bij het oefenen van de Nederlandse taal. En Annelous helpt mee aan een groener Helmond met een gemeenschappelijke buurttuin. Zo dragen de geportretteerde Helden bij aan uiteenlopende Global Goals.

Global Goals
Om de Global Goals te behalen is de samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden van groot belang. Gemeenten kunnen net als Helmond burgers inspireren en aanmoedigen om hun steentje bij te dragen. De Global Goals worden zo niet alleen door de overheid gedragen, maar verkrijgen een breder maatschappelijk draagvlak.

 

Gerelateerde links