De Leefbaarheidscirkel is een datatool, gekomen vanuit een maatschappelijk vraagstuk om de leefbaarheid in de Haagse wijken te verbeteren. Gemeente en bewoners beginnen met een gelijke informatiepositie en transparante samenwerking 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Het project Leefbaarheidcirkel is gestart met een concrete behoefte vanuit een maatschappelijk vraagstuk, namelijk het verbeteren van de leefbaarheid in de Haagse wijken. De cirkel kan door iedereen worden ingezien om een beeld te krijgen van de verschillende leefbaarheidsaspecten in een buurt en wijk in relatie tot de andere buurten en wijken. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, onderzoekers, journalisten en medewerkers van Gemeente Den Haag kunnen er gebruik van maken. 

De Leefbaarheidscirkel wordt gebruikt om het gesprek over leefbaarheid aan te gaan met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Deze transparantie is een goede basis voor burgerparticipatie en de lokale democratie in de verschillende wijken. Daarnaast leidt de Leefbaarheidscirkel tot een meer integrale en meetbare aanpak van maatschappelijke opgave. Het leidt tot samenwerking, binnen en buiten de gemeente, en daarmee ook tot meer efficiëntie en kwalitatieve baten zoals meer transparantie over welke data de gemeente gebruikt.  Dit leidde direct tot een grote meerwaarde van de cirkel, namelijk dat algemene data over de fysieke omgeving is gecombineerd met data over sociale leefbaarheid. De cirkel is een belangrijk onderdeel voor gebiedsgericht werken en het ontwerpen van de Wijkagenda’s met prioriteiten voor de wijk.  

De Leefbaarheidscirkel erkent de grote diversiteiten in Den Haag en de bijbehorende aandacht die een wijk verdient. Door het integraal sturen op data kan de gemeente meer gebiedsgericht werken en maatwerk leveren voor de grote diversiteit aan wijken die Den Haag rijk is. 

De verschillende visuele aspecten van de Leefbaarheidscirkel maken dat deze makkelijk te begrijpen is. Daarnaast is er de mogelijkheid gecreëerd om van elke indicator een tekstuele uitleg te krijgen. Als laatste biedt de Leefbaarheidscirkel de mogelijkheid door te klikken naar een weergave voor slechtzienden.  

De Leefbaarheidscirkel is goed ontvangen en uitgedragen. Op het congres “De Informatiegestuurde Overheid 2021” is deze gepresenteerd aan meerdere gemeenten. Dit heeft geleid tot interesse voor gebruik van een tweetal gemeenten. Ook is de Leefbaarheidscirkel in oktober 2021 gepresenteerd aan de belangrijkste persrelaties van de gemeente Den Haag. Ook hier is de tool en informatie goed ontvangen. 

De Leefbaarheidscirkel is in samenwerking met ABF Research ontwikkeld. De Leefbaarheidscirkel is een webpagina die speciaal met dit doeleinde ontwikkeld is, waardoor deze niet afhankelijk is van andere modules van de softwareleverancier. De eerste versie van de Leefbaarheidscirkel was ontworpen op wijkniveau. Binnen verschillende diensten bleek dat de Wijkagenda’s niet altijd gericht zijn op dezelfde wijkindeling. Doorontwikkeling naar buurtniveau was een snel gemaakte keuze. Door goede borging en documentatie van het proces bij de gemeente en bij ABF Research was dit op efficiënte manier mogelijk.  

Bij de gemeente is ervoor gezorgd dat het duidelijk is hoe data op een goede manier gekoppeld moet worden aan de cirkel. Op dit moment is ABF Research samen met twee andere gemeenten al bezig de cirkel te reproduceren.  

Daarbij heeft het project een duidelijke leercurve gehad. Waar men in het begin soms nog sceptisch was over het gebruik van objectieve data in relatie tot subjectieve onderwerpen als leefbaarheid, zijn betrokkenen steeds positiever geworden over het gebruik van data als onderbouwing of een manier om tot meer inzicht te komen. Er wordt inmiddels actief meegedacht over hoe en met welke indicatoren de gemeente nog beter zicht krijgt op de leefbaarheid. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.