In gemeente Noordenveld maken 18 achtstegroepers deel uit van de KinderAdviesRaad (KAR). In een interview vertellen de kinderen en de begeleiders hoe zij te werk gaan.

Jaartal
2023
Afzender
Kinderrechten

18 achtste groepers bespreken in de raadszaal van het Drentse Noordenveld onveilige verkeerssituaties in de gemeente. Ze praten geroutineerd en om de beurt in hun microfoon. De kinderen maken deel uit van de in juli 2022 geïnstalleerde, allereerste Noordenveldse KinderAdviesRaad (KAR). Onder begeleiding van 2 vrijwilligers, Johan van Egten en Nettie Feenstra, beiden uit het onderwijs, werkt de KAR aan een advies over de verkeersveiligheid. Tijdens de vergadering maakt raadsadviseur en KAR-ondersteuner Henriëtte Johannes aantekeningen. Burgemeester Klaas Smid zit vandaag naast haar op de tribune: 'Er zijn veel onderwerpen waarover kinderen zich kunnen uitspreken. Juist omdat ze een andere blik hebben dan volwassenen, vinden we het belangrijk te weten wat ze ervan vinden.'

Lees verder op kinderrechten.nl

#kinderparticipatie