In Nijmegen is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en erbij hoort. Dit actieprogramma is gericht op inclusie voor mensen met een fysieke, verstandelijke en mentale beperking. 

Jaartal

2021

Gemeente

Nijmegen heeft in februari 2020 het Manifest 'Iedereen doet mee 'ondertekend. Dit actieprogramma is een vervolg op het Manifest.

Dit actieprogramma beschrijft:

- de achtergrond van het VN-verdrag handicap en de Nijmeegse visie op inclusie
- de drie uitgangspunten van het lokaal actieprogramma
- aan de hand van zeven leefgebieden wordt aangegeven wat nu al gedaan wordt en waar extra ingezet gaat worden de komende jaren en
- worden de actiepunten schematisch weergegeven en gekoppeld aan de betreffende artikelen in het VN-verdrag. Met waar mogelijk, een overzicht van de kosten.