Sorteren
Ruim 1100 personen uit Culemborg dachten mee over de bezuinigingen die de gemeente gaat doorvoeren in 2021.
Ruim 1100 personen uit Culemborg dachten mee over de bezuinigingen die de gemeente gaat doorvoeren in 2021.
Spreek je buurtaal is een project waarbij basisscholen in de grensregio elkaars taal en cultuur leren kennen.
Het is een stappenplan waarmee je met alle betrokkenen op een interactieve en visuele manier een inhoudelijk thema verkent op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking. Op deze manier kunnen de betrokken partners op een constructieve manier de dialoog aangaan over...
De gemeente Molenlanden zet in op passende huisvesting voor arbeidsmigranten, met het oog op leefbaarheid in de stad en de dorpen en op economische groei. De beleidsnotitie legt de basis om te kunnen sturen op kwaliteit van huisvesting en aantallen...
De gemeenten Stadskanaal en Veendam werken samen met respectievelijk woningcorporatie Lefier en Acantus om de uitstroom van Beschermd Wonen effectief en succesvol te maken. Dat is de bedoeling van de werkwijze die vanaf 1 januari 2021 van start is gegaan.
In Alkmaar is een succesvol pilotproject geweest met de inzet van een wooncoach vanuit de woningcorporatie Van Alckmaer. Deze best practice laat zien hoe door een onorthodoxe laagdrempelige werkwijze en integrale samenwerking de wooncoach bij kwetsbare bewoners eerder achter de...
De samenleving verwacht van de overheid op al haar niveaus dat zij poogt de effecten van de crisis waar mogelijk te minimaliseren. Het is ook de taak van de gemeente deze verwachtingen de komende tijd waar te maken. De gemeente...
In 2022 is Leiden gastheer voor het EuroScience Open Forum, de grootste multidisciplinaire wetenschappelijke bijeenkomst van Europa.
Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Het Bestuursakkoord 2018-2022 is daar duidelijk over. Een stad waar iedereen zich thuis voelt, mee kan doen, zich veilig voelt en kan bijdragen naar vermogen. Dat is waar de...