Praktijkvoorbeelden (236)

Samen Beslissen

Bij de gemeente Arnhem werken re-integratieprofessionals volgens de methode Samen Beslissen. Een methode die door TNO samen met de gemeente Arnhem is ontwikkeld en momenteel wordt toegepast binnen het domein Werk & Inkomen. Samen Beslissen biedt mogelijkheden om de samenwerking...

2024

RMU Telt Af!

Erremu (RMU) telt af 2.0, het dorpsfeest waarmee Arnemuiden 2024 inluidde, was een daverend succes. Het doel is om ervoor te zorgen dat zowel de lokale dorpsgemeenschap als ook de (lokale) overheid terug kan blikken op een beheersbaar en veilig...

2024

Burgers en Frietjes

De gemeenteraad Apeldoorn wil een laagdrempelig contact tussen inwoner en raadsleden/fractievertegenwoordigers. En nodigt iedereen uit voor een burger en een frietje. H et lijkt zo simpel. Maar is enorm waardevol.

2024

Natuurbermen Noardeast-Fryslân

Voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit zet de gemeente Noardeast-Fryslân in op het ontwikkelen van de eigen gemeentelijke wegbermen.

2024

Atlas - een open source GIS viewer

Atlas is een geografisch informatie systeem (GIS viewer) voor zowel collega's binnen de gemeente Purmerend als inwoners en andere geïnteresseerden. Met behulp van Atlas wordt informatie met een geografische component op een kaart getoond met als doel collega's in het...

2024

Kernfoto's sociaal domein

Sinds begin 2023 maakt de gemeente samen met inwoners en partners kernfoto's voor het sociaal domein . Deze kernfoto's helpen om een gezamenlijk en integraal beeld te krijgen van wat er speelt in de verschillende kernen van Stichtse Vecht.

2024

Peukenbrigade Kampen

In de zomer van 2023 is in de binnenstad van Kampen de Peukenbrigade Kampen ingezet om de strijd aan te gaan met peuken. Vergezeld van hun bakfiets, ging de Peukenbrigade in gesprek met (rokende) bezoekers en ondernemers op het achteloos...

2024

Geldpraatje Dordrecht

Als je je zorgen maakt over je je gezondheid ga je naar de huisarts. Maar waar ga je heen als je geldzorgen hebt? Deze vraag vormde de basis voor 'Geldpraatje,' een nieuwe aanpak voor inwoners met geldzorgen.

2024