Praktijkvoorbeelden (187)

Leernetwerk Leefomgeving Groningen (LEGrO)

Het Leernetwerk Leefomgeving Groningen (LEGrO) is ontstaan via het Preventie Overleg Groningen (POG). Doel van LEGrO is het ontwikkelen van een regionaal, thematisch leernetwerk rond een gezonde leefomgeving in Groningen.

2023

Oekraïners in Soest

Met de nodige stoom en kokend water is de gemeente Soest, net zoals andere gemeenten in Nederland, gestart met een aanpak voor de Oekraïense vluchtelingen. Een werkende weg aanpak die samen met inwoners, lokale organisaties en instellingen (eerstelijnszorg (huisartsen, tandartsen)...

2023

Wendbaar en ambitieus (be)sturen

Deze casus is succesvol omdat het doorlopen proces niet alleen geleid heeft tot een product: een doelgericht collegeprogramma. Het heeft versterking van de professionaliteit van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie opgeleverd en een doelgerichte P&C cyclus.

2023

Hulplijn Goed bestuur; rode draadberaad

De burgemeester draagt er zorg voor dat signalen vanuit de verschillende toezichthoudende personen en instellingen binnen de gemeente serieus worden genomen. Verschillende onafhankelijke gremia spelen een rol bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het bestuur. In Enschede...

2023

Inclusief Groningen

Sinds een paar jaar werken gemeente, Provincie, COC, Movisie en DMG structureel nauw samen om inclusie in de Provincie op de kaart te zetten en lhbti+ en diversiteit de ruimte te bieden die het nodig heeft.

Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) 2023

Het Alkmaarse Burgernetwerk

Gemeente Alkmaar plaatst in 2021, 2022 en 2023 telkens een nieuwe serie burgersensoren in de stad. Deze zijn door de bewoners gebouwd voor het volgen van decibel metingen en luchtkwaliteit. De meetdata is toegankelijk voor iedereen.

2023