Praktijkvoorbeelden (171)

Processenlandschap en Processenlijst gemeente

Gemeente Hilversum wil een beeld hebben van welke processen zij binnen de gemeentelijke organisatie gebruiken. Hiervoor werken zij nu met een processenlandschap en een processenlijst

2023

Vieren stadsfeest Gouda 750 jaar: Geef gouda door!

De viering van 750 jaar stadsrechten, werd aangegrepen om het beste uit de stad te halen door middel van verbinding en een feest van, voor, door de stad. Met deze stadsverjaardag wilde het programmateam inwoners, bedrijven en instellingen inspireren om...

2023

De bladermuur brengt geschiedenis tot leven

De Bladermuur is gebaseerd op een eenvoudige handeling van alle tijden: op je gemak bladeren, kijken en lezen. Zo ontstaat een flexibel expositieconcept voor het ontdekken van informatie, een (bedrijfs)geschiedenis, productlijn of verhalende serie foto’s. De primeur van de Bladermuur...

2023

Onderzoek naar doorgifte van persoonsgegevens

Gemeente Amsterdam heeft een format en een procesplaat samen met 2 externe advieskantoren ontwikkeld, in lijn met hun eigen privacy beleid. Hiermee anticiperen ze op verdere ontwikkeling van het cloudbeleid. Dit wordt gebruikt als blauwdruk om alle processen die zij...

2023

Grolloo Zorgt Samen

Grolloo is een dorp waar je wilt wonen. Niet alleen omdat het beeldschoon is, maar vooral om de inwoners die omzien naar elkaar, oog hebben voor ontwikkelingen en daadkracht tonen om ervoor te zorgen dat ieder die dat wil zo...

2023

De week van de dienstverlening!

In het hele land zijn er in deze week meer dan 62 sessies georganiseerd voor en door gemeenten met als thema dienstverlening, digitaliseren en de impact op mens en organisatie. Een week vóór en dóór gemeenten die actief bezig zijn...

2023

Videobellen met bewoners

Om de lijntjes met de inwoners korter te maken, is in 2019 besloten om beeldbellen in te zetten. De doelstelling was: dienstverlening persoonlijk, dichtbij en maximaal online. En dat alles op een hoog niveau. Het begon als een experiment maar...

2021

Tozo aanvragen in Friesland

De noodmaatregelen die door het kabinet zijn genomen, hebben tot effect gehad dat veel ondernemers ondersteuning hebben aangevraagd en er snel gehandeld moest worden om deze te verwerken. Jelmer Holwerda, ontwikkelaar RPA-team, was betrokken bij het project en zag dat...

2021