Praktijkvoorbeelden (686)

Lokale Inclusie Agenda 2021 gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst hecht waarde aan inclusie binnen de gemeente. Voor iedereen een plek zijn waar men zich thuis, veilig en geaccepteerd voelt, en waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Daarom is deze Lokale Inclusie Agenda opgesteld.

2021

U-reka; Utrechtse raadsinformatie razendsnel terugvinden

U-reka is een applicatie ontwikkeld om Utrechtse raadleden te helpen om raadsinformatie razendsnel terug te vinden. Hierdoor kunnen zij hun raadswerk beter en efficiënter voorbereiden en uitvoeren in de schaarse tijd die zij naast hun eigen fulltimebaan hebben.

2020

Snelle toegang tot briefadres voor dakloze jongeren

Alle dak- en thuisloze jongeren in Den Haag tussen de 18 en 27 jaar krijgen een briefadres als ze daar om vragen. Het doel van deze pilot is te voorkomen dat de situatie van een jongere niet verslechterd en een...

2021

Een helpende hand bij burgerinitiatieven

Stimuleren van burgerinitiatieven die de leefomgeving mooier, leuker, veiliger of socialer maken. Dat doet de gemeente Apeldoorn door financiële steun, door initiatiefnemers te verbinden met lokale partners en door bevordering van crowdfunding.

2021

Dataplatform duurzaam 's-Hertogenbosch activeert inwoners

Dataplatform Duurzaam 's-Hertogenbosch sluit aan bij de 4 ambities die de gemeente 's-Hertogenbosch die er uiteindelijk moet leiden tot een klimaatneutraal 's-Hertogenbosch in 2050. Het dataplatform is bedoeld om enerzijds laagdrempelig (het ziet er mooi uit en geeft direct informatie)...

2021

Scheidingsplein : Een werkwijze die werkt!

De gemeente Hollands Kroon heeft voor de 18 gemeenten in Noord Hollands Noord het scheidingsplein ontwikkeld. Hier kunnen ouders, kinderen, betrokkenen en professionals alles vinden over scheiden en wat daarbij komt kijken.

2020

Lokale inclusie agenda Oude IJsselstreek 2022-2024

Oude IJsselstreek is een gemeente waar inclusie geen agendapunt meer is, omdat het normaal en vanzelfsprekend is. Waar het prettig wonen, werken en leven is voor iedereen en inwoners zich betrokken voelen en daarnaar handelen. De Lokale Inclusie Agenda geeft...

2022