Sorteren
De gemeente Nijmegen wil een beweging creëren die bijdraagt aan het realiseren van een groene, gezonde stad in ‘beweging’. Waar mensen - ook als ze ziek of kwetsbaar zijn - een betekenisvol leven leiden en waar de leef- en werkomgeving...
In antwoord op de verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders heeft Nijmegen 97 mannelijke statushouders van 18 tot 23 jaar geclusterd gehuisvest in een voormalig studentencomplex op de Griftdijk in Lent.