Nijmegen werkt met de IRMA-app (I Reveal My Attributes) waarmee digitale gegevens toegankelijker worden en burgers meer controle hebben over hun digitale identiteit.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

Wat houdt IRMA in

Iedereen in Nederland kan zijn persoonsgegevens uit het basisregister downloaden naar de app IRMA. Die app:

  • minimaliseert persoonlijk gegevensgebruik (aanduiding 18+ in plaats van het BSN)
  • stelt burgers in staat hun BRP-gegevens te gebruiken (regie op gegevens)
  • is ook bij andere dan semi/overheid-organisaties bruikbaar.

IRMA maakt voor burgers inzichtelijk welke gegevens een organisatie vraagt voor het verlenen van een dienst en het delen vraagt een actieve handeling. Er hoeft niet meer te worden verstrekt dan minimaal nodig is en organisaties hoeven minder persoonsgevoelige informatie op te slaan, verwerken en beheren. Voor organisaties betekent het een nieuwe betrouwbare en eenvoudige manier om burgers te kunnen authenticeren.

Interessant voor andere gemeenten

Voor het uitgeven van BRP-gegevens aan burgers is open source software ontwikkeld die eenvoudig en zonder kosten door andere organisaties is te gebruiken. De uitgifte wordt nu centraal gedaan zodat andere gemeenten geen eigen uitgifteproces hoeven in te richten en zich kunnen concentreren op de dienstverlening aan hun inwoners.

 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.