Praktijkvoorbeelden (56)

Filter resetten

De Utrechtse aanpak: meer generalisten

Een speciaal team voor de steun aan gedupeerde ouders? Gemeente Utrecht maakte een andere keus Zij besloot om de bestaande organisatie uit te breiden met de nodige kennis. Het argument: “Door op dezelfde manier te blijven werken, kunnen onze inwoners...

2022

Social Impact Lab

Het Social Impact Lab is dé Haagse versnellingstafel voor sociaal ondernemers die klaar zijn voor de volgende stap. De gemeente en het lokale ondernemersnetwerk werken in dit programma nauw samen om sociaal ondernemers die op willen schalen te helpen met...

2022

Ondernemer centraal

Zo veel mogelijk ondernemers bieden wat nodig is om inkomen- en bestaanszekerheid te borgen op de (middel)lange termijn. Het doel is, volledig geircht op de leefwereld van de ondernemers, de doelgroep van gerichte dienstverlening te voorzien. In het toekomstgesprek met...

2022

Betere informatie voor dreigend daklozen

De gemeente Den Haag heeft een checklist gemaakt met de belangrijkste zaken die je als jongere moet weten als je dak- of thuisloos wordt. Het gaat niet alleen om wat je dan moet doen, maar ook om waar je recht...

2021

De leefbaarheidscirkel

De Leefbaarheidscirkel is een datatool, gekomen vanuit een maatschappelijk vraagstuk om de leefbaarheid in de Haagse wijken te verbeteren. Gemeente en bewoners beginnen met een gelijke informatiepositie en transparante samenwerking

2021

Openbare Ruimte Beeldherkenning Service

Dit project levert een duurzame schaalbare toepassing op, waarmee kunstmatige intelligentie automatisch objecten op de beelden kan herkennen. Daarbij worden persoonlijke gegevens verwijderd. Het project waarborgt de common-groundprincipes.

2022